Past Presidents

Rtn.

Ravi Khosla

0744-2380574

Rtn.

C.M.Birla

9414090941

Rtn.

Dr.Ravi Bhargava

9829035880

Rtn.

U. N. Maheshwari

9414188355

Rtn.

M. D.Ghatiwala

9828105863

Rtn.

K. C. Jain

9950431555

Rtn.

Mahesh Sethi

9414181339

Rtn.

H. C. Agarwal

9414187629

Rtn.

G. D. Sapra

9414187058

Rtn.

Suresh Somani

9414187188

Rtn.

V. K. Jain

9414189824

Rtn.

Rajmal Jain

9549990444, 9462599044

Rtn.

Mrs. C. A. Mehta

9829595791

Rtn.

B. D. Mundra

9414186520

Rtn.

S.S. Gaur

9414969274

Rtn.

G. D. Mohta

9414187936

Rtn.

Pradhuman Kr. Patni

9414190330

Rtn.

G. P. Nyati

9414177143

Rtn.

S. C. Agarwal

9829035063

Rtn.

Anil Mundra

9829035218

Rtn.

K. K. Kacholia

9309486677

Rtn.

Rajesh Agarwal

9414188811

Rtn.

Dr. Vikrant Mathur

9352922627

Rtn.

Gopal Jain

9414178983

Rtn.

Mahender Choudhary

9829035435

Rtn.

Dr. Rajeev Narang

9414270261

Rtn.

Manu Paliwal

9414188855

Rtn.

S. C. Jain

9414182845

Rtn.

Sanjay Sharma

9829231223

Rtn.

Aditya Kr. Jain (President )

9799022767

Rtn.

Smt. Pragya Mehta (President Elect)

9413352729

Rtn.

Sunil Bafna (President Nominee)

9414188388

RTN

B. L. Gupta